MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Weboldal általános felhasználási feltételek

A Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Deutschland (a továbbiakban: „Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA”), biztosítja a hu.mitsubishielectric.com/fa weboldalt (a továbbiakban: „weboldal”). A weboldal a Mitsubishi Electric Factory Automation („Factory Automation” vagy „FA” név alatt is) kínálatára vonatkozik Európa, Közel-Kelet és Afrika területén (a továbbiakban: „EMEA”). A Weboldal tartalmaz bizonyos előnyöket és tartalmakat (a továbbiakban: "Tartalom" vagy "Szolgáltatás"), valamint (adott esetben) a MyMitsubishi rész (továbbiakban: "MyMitsubishi") használatának lehetőségét, illetve a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA és/vagy a kapcsolt európai vállalatok (a továbbiakban együtt: "Mitsubishi Electric Europe") által küldött hírlevelekre (a továbbiakban: "Mitsubishi Electric Newsletter") való feliratkozás lehetőségét (MyMitsubishi és a Mitsubishi Electric Newsletter a továbbiakban "További szolgáltatások").

A Weboldal meglátogatásával és (adott esetben) a Kiegészítő szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "ÁSZF").

 1. A jelen ÁSZF alkalmazása

  A Weboldal és (adott esetben) a Kiegészítő szolgáltatások Felhasználó általi használatára kizárólag a jelen ÁSZF az irányadó. Más felhasználási feltételeket nem ismerünk el.

 2. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA szolgáltatásai
  A Weboldal a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA önkéntes és ingyenes szolgáltatása. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a Felhasználó számára olyan Tartalmat biztosít, amely a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kizárólagos belátása szerint áll rendelkezésre. Ezen túlmenően a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA jogosult, hogy a tartalmon mindenkor változtasson (azt lerövidítse vagy kicserélje), illetve bizonyos Tartalmakat, Kiegészítő Szolgáltatásokat, vagy az egész Weboldalt (átmenetileg is) egyes vagy minden felhasználó részére - előzetes bejelentés és indoklás nélkül is – beszüntesse. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA jogosult harmadik személyeket igénybe venni vagy harmadik személyek szolgáltatásait igénybe venni a Weboldal szolgáltatásainak teljesítéséhez.
  A Weboldalon szerepelhetnek olyan hiperlinkek is, amelyek harmadik fél weboldalának tartalmaira mutatnak. Nem tudjuk ellenőrizni az ilyen hiperlinkek alatt található tartalmakat, amelyek nem képezik a Szolgáltatásunk részét.

 3. A weboldal és tartalmának használata, használati jog

  A Weboldal és (adott esetben) a Kiegészítő szolgáltatások használata kizárólag jogszerű tevékenységekre engedélyezett. A Felhasználó nem használhatja a tartalmakat oly módon, hogy az a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA-nak vagy a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a német részvénytársasági törvény 15. és azt követő szakaszai értelmében kapcsolódó vállalkozásainak kárt okozhatna (Aktiengesetz, AktG; ilyen kapcsolódó vállalkozások a továbbiakban: „Kapcsolt Vállalkozások“). A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a felhasználónak nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a tartalmak személyes felhasználásához, korlátozva azt az üzleten belüli felhasználásra a Kapcsolt Vállalkozások (potenciális) vételével kapcsolatban. A Felhasználó a tartalmakat nem sokszorosíthatja, és nem dolgozhatja át, amennyiben ez nem szükséges ahhoz, hogy a tartalmakat a szerződés értelmében használhassa fel. A Felhasználó a Tartalmat nem terjesztheti, nem teheti nyilvánosan hozzáférhetővé, nem adhatja el, valamint nem adhatja azokat lízingbe vagy bérbe. Amennyiben a Felhasználónak nem biztosítanak kifejezetten felhasználási jogokat, a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA fenntartja azokat.
  A Felhasználó köteles a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA és/vagy Kapcsolt Vállalkozásait minden olyan kártól mentesíteni, amelyeket a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA és/vagy Kapcsolt Vállalkozásai szenvednek el azáltal, hogy a Weboldalt és/vagy annak Tartalmát jelen ÁSZF-el ellenkező módon használják fel.

 4. Az export-ellenőrzési rendelkezések betartása
 5. A Felhasználó köteles betartani az összes vonatkozó nemzeti és nemzetközi export- és reexport-ellenőrzési előírást (pl. a letöltött anyagok tekintetében). A vonatkozó anyagok átadása vagy szállítása előtt a Felhasználó köteles különösen ellenőrizni és megfelelő intézkedésekkel garantálni, hogy az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és/vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete által elrendelt embargót nem sérti meg. A Felhasználó megkérdezésre a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA-nak minden releváns információt átad az exportellenőrzési szabályok lehetséges megsértésére vonatkozóan, amelyet a Felhasználó tevékenységével kapcsolatban vizsgálatra kerülnek (pl. az illetékes hatóságok vagy a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA által).

 6. Jótállás, felelősség korlátozása

  A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA teljes körű felelősséget vállal szándékosság, súlyos gondatlanság, a hiba csalárd eltitkolása (arglistiges Verschweigen eines Mangels), valamint a Német Termékfelelősségi Törvény (Produkthaftungsgesetz) alapján felmerülő igények esetén. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA minden további felelősséget és a felhasználó részéről támasztott esetleges garanciakövetelést kizár. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA nem vállal garanciát. Ez a felelősségkorlátozás a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA munkatársaira, törvényes képviselőire és megbízottaira is vonatkozik.

6. További szolgáltatásokTovábbi szolgáltatások

6.1 MyMitsubishi

  a) Regisztráció
  A MyMitsubishi használatához a felhasználó regisztrációja szükséges. Csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A felhasználó köteles a honlapon található regisztrációs űrlapot a valóságnak megfelelően kitölteni. A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA jogosult a felhasználót kizárni a MyMitsubishi használatából, különösen abban az esetben, ha a felhasználó valótlan adatokat adott meg. A felhasználó ezennel megerősíti, hogy jogosult a vonatkozó adatok kitöltésére abban az esetben, ha harmadik személyre vonatkozó adatokról van szó. A felhasználó a bejelentkezési adatait nem adhatja tovább harmadik félnek, és kérésre időről időre megváltoztatja jelszavát. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelemi Tájékoztatót az Adatvédelemi Információk alatt.

  b) Hozzájárulás a letöltött anyagok frissítési információinak és további adatvédelmi információk fogadásához
  A felhasználó beleegyezik abba, hogy a Mitsubishi Electric EMEA felhasználja a Mitsubishi Electric Europe számára a MyMitsubishi regisztrációval kapcsolatban megadott elérhetőségeit, különösen a nevet és az e-mail címet, hogy a felhasználó tájékoztatást kaphasson (i) azoknak az anyagoknak a frissüléséről, amelyeket a hu.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi webhelyről letöltött, (ii) a személyes letöltési listára (itt: „Letöltési lista”) feltett, és (iii) frissítések fogadására bejelölt az adott dokumentumhoz rendelt mező aktiválásával. A felhasználó ezennel beleegyezik abba is, hogy a Mitsubishi Electric Europe tárolja és ilyen célokra használja a Letöltési listát. A letöltések tekintetében a felhasználó tudatában van annak, hogy további információk találhatók az Adatvédelmi Információk részben az Adatvédelemmel kapcsolatos információk alatt.
  A felhasználó tudja és elfogadja, hogy e-mailt fog kapni, amelyre a benne leírtak szerint kell válaszolnia, mielőtt bármilyen frissítési információt kapna a Mitsubishi Electric Europe vállalattól.
  A felhasználó tudja, hogy ezt a hozzájárulást a Mitsubishi Electric Europe rögzíti. A felhasználó ehhez a hozzájáruláshoz az Általános Szerződési Feltételek alatt bármikor hozzáférhet. A felhasználó tudja, hogy e hozzájárulását a visszavonástól kezdődő hatállyal bármikor visszavonhatja
  - a megfelelő információk megadásával a Mitsubishi Electric Europe B.V. (Ratingen, Németország) vállalatnak vagy adatvédelmi tisztviselőjének; az elérhetőségeket lásd a „Személyes adatok lekérdezési űrlapja” pontnál, illetve a következő weboldalon:
  - a MyMitsubishi webhelyén keresztül (i) pusztán a Letöltési lista törlésével vagy (ii) a megfelelő dokumentumokra korlátozva, a megfelelő dokumentum törlésével a Letöltési listáról, vagy (iii) – csak egy bizonyos dokumentum frissítési információinak küldésére vonatkozóan – az adott dokumentum megfelelő mezőjében található bejelölés törlésével, illetve (iv) a MyMitsubishi fiók törlésével.

  A felhasználó tudatában van annak, hogy az elállás erejéig a Mitsubishi Electric Europe nem ad tovább frissítési információkat.

  c) A jelen Szerződési Feltételek módosításai a MyMitsubishi számára
  A Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA időről időre módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az adott tartalomra és az adatvédelemmel kapcsolatos speciális feltételeket. A felhasználó a bejelentkezési folyamat során erről értesítést kap, és a felhasználónak egy jelölőnégyzetre kell kattintania annak megerősítésére, hogy elfogadja az új feltételeket. Ha a felhasználó nem erősíti meg a módosított feltételeket, a MyMitsubishi vagy egyes szolgáltatások igénybevétele részben vagy egészben korlátozottá válhat.

6.2 Mitsubishi Electric hírlevél

  A felhasználók feliratkozhatnak a Mitsubishi Electric hírlevelére a weboldalon. A feliratkozás beküldésével a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Mitsubishi Electric Europe rendszeresen hírlevelet küldjön a feliratkozásnál megadott e-mail címre. A Mitsubishi Electric hírlevelei érdekes információkat tartalmaznak a Mitsubishi Electric világából (különös tekintettel a termékhírekre, az alkalmazásokra vonatkozó esettanulmányokra, a kiállítások dátumaira, az ügyfeleknek szóló események részleteire és speciális ajánlatokra). Az előfizetéssel a felhasználók hozzájárulnak ahhoz is, hogy az előfizetés során megadott e-mail címüket a Mitsubishi Electric vállalat hírlevelek generálására és küldésére felhasználja.

  A hozzájárulást a Mitsubishi Electric Europe rögzíti. Az előfizetők bármikor visszavonhatják ezt a hozzájárulást a visszavonás dátumának hatályával, az e-mail hírlevelekben található Leiratkozás linkre kattintva, illetve a Mitsubishi Electric Europe B.V. (Ratingen, Németország) vállalatát vagy adatvédelmi tisztviselőjét erről tájékoztatva. Az elérhetőségek a „Személyes adatok lekérdezési űrlapja” alatt találhatók. Az elállási lehetőségről minden hírlevélben értesítjük a feliratkozókat.
 1. Jogválasztás
  A jelen ÁSZF-re kizárólag a német anyagi jog az irányadó, kivéve az ENSZ Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezményét (CISG).