MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

1 Vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

1.1 A Mitsubishi Electric Europe B.V. a csoport többi tagjával együtt (a továbbiakban MEU, mi, velünk) elkötelezett az ügyfeleink és a webhelyeinket (a továbbiakban Webhelyek) látogató felhasználók (a továbbiakban Ön, Önök) adatainak védelme mellett. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban Adatvédelmi nyilatkozat) a webhelyeink használatakor a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó gyakorlatunk ismertetése található. Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatok összegyűjtésének módjáról, ezeknek a személyes adatoknak a felhasználásáról, valamint azokról az eljárásokról, amelyek mások számára hozzáférhetővé teszik az Ön által megadott személyes adatokat.

1.2 Ha Ön már meglévő ügyfelünk, akkor további részletek a személyes adatainak felhasználására vonatkozólag a velünk megkötött ügyfélszolgálati szerződésben találhatók. A személyes adatok begyűjtésekor további módokon tájékoztathatjuk Önt a személyes adatok bizonyos felhasználási módjairól, és ugyanakkor lehetőséget biztosítunk ez esetekben arra, hogy Ön hozzájáruljon ezeknek a személyes adatoknak az adott célokra történő felhasználására illetve megtiltsa azt.

1.3 Webhelyeink tartalmazhatnak harmadik felek által működtetett webhelyekre mutató hivatkozásokat is. Bármely harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás követése esetén vegye figyelembe, hogy ezen harmadik felek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek és mi nem vállalunk semmilyen felelősséget ezekre az irányelvekre, illetve ezeken a webhelyeken az Ön személyes adatainak a kezelésére vonatkozólag. Személyes adatok megadása előtt olvassa át az ilyen harmadik felek által működtetett webhelyek adatvédelmi irányelveit.

1.4 Ez az adatvédelmi nyilatkozat az adatvédelmi gyakorlatunkat ismerteti, és a következő területekre terjed ki:

(a) Milyen személyes adatokat gyűjthetünk Önről

(b) Milyen célokra használhatjuk fel a személyes adatokat

(c) Milyen módszerekkel védjük a személyes adatokat

(d) A velünk való kapcsolatfelvétel és a személyes adatok marketing célokra való felhasználásának megtiltása valamint a személyes adatok frissítése

(e) A cookie (süti) szabályzatunk

(f) Hogyan és miként kerül sor ezeknek az adatvédelmi irányelveknek és a cookie szabályzat módosítására

2 Általunk begyűjthető személyes adatok

2.1 Webhelyünk használata során begyűjtjük és kezeljük részben vagy teljes egészében az Önre vonatkozó következő személyes adatokat:

(a) Megadott személyes információk

Az Ön által megadott személyes adatok, amelyeket például webhelyeink kapcsolati űrlapján ad meg, beleértve a nevét, az e-mail címét és más kapcsolattartási adatokat.

(b) A velünk folytatott levelezés

Ha kapcsolatba lép velünk, akkor a velünk folytatott levelezését általában tároljuk.

(c) Felmérések során adott információk

Kutatási célokból végzett felmérések esetén felkérhetjük Önt arra, hogy ezekben részt vegyen. Ilyen esetekben begyűjtjük azokat az információkat, amelyeket Ön a felmérés során megad.

(d) A webhely és a kommunikációs eszközök használata

A webhely látogatására vonatkozó részletek, valamint a sütiken és más nyomkövetési (tracking) technológiákon keresztül begyűjtött információk, beleértve, de nem kizárólagosan az IP-címét és a domain nevet, a használt böngésző és operációs rendszer verzióját, az adatforgalmi adatokat, a helyadatokat, a webnaplókat és egyéb kommunikációs adatokat valamint az Ön által használt erőforrásokat.

3 A személyes adatok felhasználása

3.1 Ebben a fejezetben meghatározzuk azokat a célokat, amelyekre felhasználjuk a webhelyeinken keresztül gyűjtött személyes adatokat, és az európai jogszabályoknak megfelelően azonosítjuk azokat a „jogalapokat”, amelyekre az adatok kezelésekor hagyatkozunk.

3.2 Ezeket a „jogalapokat” az európai adatvédelmi rendelet határozza meg, amely a vállalatok számára csupán akkor engedélyezi a személyes adatok kezelését, ha az adatkezelés a törvényben meghatározott „jogalapok” szerint megengedett. (Ezeknek a jogalapoknak a teljes leírása itt)megtalálható.)

3.3 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbiakban meghatározottakon kívül, a személyes adatokat továbbíthatjuk az ebben a nyilatkozatban kifejtett céloknak megfelelően a MEU szolgáltatói, vállalkozói, ügynökei, tanácsadói (például jogi, pénzügyi, üzleti vagy más tanácsadók) és leányvállalatai számára, akik vagy amelyek a tevékenységüket a mi nevünkben végzik, valamint a Mitsubishi Electric csoporthoz tartozó más tagoknak is.

(a) A hatékony kommunikációhoz a felhasználókkal és üzleti tevékenységünk végzéséhez

Üzleti tevékenységünk végzése érdekében, beleértve a hozzánk beérkező kérdések és kérelmek megválaszolását, az Önnel való más módon történő kommunikációt, vagy a velünk és Ön között létrejött megállapodásokból eredő kötelezettségeink teljesítését.

Jogalap:
hozzájárulás, jogos érdek (a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó naprakész információk eljuttatása a felhasználókhoz)

(b) Marketing anyagok eljuttatásához a felhasználókhoz

Frissítések és ajánlatok küldése, ha Ön úgy döntött, engedélyezi ezeket. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk még ezen kívül a saját és a kiválasztott üzlettársaink termékeinek és szolgáltatásainak postai úton, e-mailen, SMS-en, telefonon és faxon keresztül történő népszerűsítésére, és amennyiben ezt a törvény előírja, az adatok megadásakor az Ön hozzájárulását fogjuk kérni az ilyen marketing tevékenység végzéséhez. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy leiratkozzon illetve beszüntessen bármilyen további ilyen jellegű kommunikációt, amelyet marketingünk részeként elektronikus úton eljuttatottunk Önnek, vagy pedig a leiratkozást kezdeményezheti a lenti “Adatvédelmi kapcsolatfelvétel” űrlap kitöltésével.

Jogalap:

hozzájárulás, jogos érdek (a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó naprakész információk eljuttatása a felhasználókhoz)

(c) Kutatás és fejlesztés céljából

Az Ön személyes adatainak elemzéséhez, az Ön szokásainak valamint más ügyfelek szolgáltatásainak és marketing követelményeinek megismerése, a saját üzleti tevékenységünk értelmezése és a saját termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

Jogalap:

jogos érdek (saját szolgáltatásaink fejlesztése céljából)

(d) Bizonyos tevékenységek megfigyelése céljábóls

A kérelmek és tranzakciók megfigyeléséhez, a szolgáltatás minőségének biztosítása és az eljárásoknak való megfelelés, valamint a csalással szembeni védekezés érdekében.

Jogalap:

jogi kötelezettségek, jogi követelés, jogos érdek (szolgáltatásaink minőségének és törvényességének biztosításához)

(e) Tájékoztatás céljából módosítások esetén

A felhasználók tájékoztatásához a szolgáltatásaink és termékeink módosulása esetén.

Jogalap:

jogos érdek (a felhasználók tájékoztatásához szolgáltatásaink módosulása esetén)

(f) Annak biztosításához, hogy a weboldal tartalma releváns legyen

Annak biztosításához, hogy a weboldalainkon a tartalom személyre szabott és a megjelenítésre használt eszközt illetően minél relevánsabb legyen, ami magába foglalhatja a személyes adatainak üzleti partnereinkhez, beszerzőkhöz és/vagy szolgáltatókhoz történő továbbítását.

Jogalap:
jogos érdek (a weboldalakon található tartalom megjelenítéséhez és a szolgáltatások biztosításához)

(g) Vállalatunk átszervezéséhez vagy a saját üzleti tevékenységünk módosításához

Abban az esetben, ha vállalatunk: (i) egy harmadik féllel folytatott tárgyalások esetén részben vagy egészében eladás tárgyát képezi; (ii) harmadik fél birtokába kerül; (iii) átszervezésére kerül sor, akkor előfordulhat, hogy egy átvilágítási folyamat részeként, a javasolt eladás vagy átszervezés kiértékelése céljából az Ön személyes adatait részben vagy teljes egészében továbbítanunk kell az érintett harmadik félnek (vagy annak a tanácsadóinak). Előfordulhat, hogy az átszervezés vagy eladás után a személyes adatait továbbítanunk kell az átszervezésen átesett jogi személynek vagy harmadik félnek az ezen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra történő felhasználás céljából.

Jogalap:

jogos érdek (ahhoz, hogy biztosítsuk a lehetőséget a saját vállalatunk megváltoztatására)

(h) Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfeleléshez

Az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk a jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében, vagy adott esetben felhasználhatjuk őket kormányzati szervekkel folytatott párbeszéd során, ami magába foglalhatja a személyes adatok harmadik félnek, bírósági és/vagy hatósági szervnek vagy bűnüldöző szervnek való továbbítását minden olyan kérdés, eljárás vagy vizsgálat során, amelyet az érintett felek végeznek a világ bármely pontján vagy amennyiben erre kényszerülünk. Ha az megengedett, bármely ilyen kérésre történő válaszolás előtt azt továbbítunk Önnek, vagy értesítést küldünk Önnek erről, kivéve, ha a kérés továbbítása illetve az értesítés küldése nem befolyásolná bűncselekmény megakadályozását vagy felderítését.

Jogalap:

jogi kötelezettségek, jogi követelés, jogos érdek (a bűnüldözési és szabályozó hatóságokkal való együttműködéshez)

4 A személyes adatok továbbítása, tárolása és védelme

Internetes adatvédelem

4.1 Az abszolút biztonság nem garantálható semmilyen interneten vagy webhelyen keresztül történő adatátvitel esetében sem. Mindazonáltal, mi minden üzleti szempontból elfogadható fizikai, elektronikus és eljárási biztonsági intézkedést megteszünk, hogy az adatvédelmi törvényeknek megfelelően megvédjük az Ön személyes adatait.

4.2 Az Ön által megadott összes információt a saját biztonságos szervereinken vagy alvállalkozóink által működtetett biztonságos szervereken tároljuk, és a hozzáférésük és felhasználásuk során igazodunk a saját biztonsági irányelveinkhez és szabványainkhoz. A webhelyeink bizonyos részeihez hozzáférést biztosító általunk megadott (vagy Ön által választott) jelszavak estében, Ön a felelős annak a jelszónak a titokban tartásáért valamint bármilyen olyan biztonsági eljárás betartásáért, amelyről értesítést kap tőlünk. Arra kérjük, hogy a jelszót soha ne ossza meg senki mással.

Adatkivitel az EGT-ből

4.3 Az Ön személyes adataihoz a saját tartózkodási országán kívüli személyek vagy beszállítók is hozzáférhetnek, illetve azokat ilyen helyekre továbbíthatják és/vagy ott tárolhatják, amely országok adatvédelmi törvényeinek színvonala alacsonyabb lehet az Ön országában lévőkétől. A személyes adatokat mi azonban minden körülmények között megvédjük, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban kifejtetteknek megfelelően.

4.4 Ha a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívülre továbbítjuk, akkor bizonyos esetekben a releváns személyes adatok megvédéséhez további intézkedéseket kell hoznunk. Mivel egyes országok adatvédelmi törvényei lényegében azonosak az EGT adatvédelmi törvényeivel, ezért ezek az EGT-n kívüli országok rendelkeznek az Európai Bizottság jóváhagyásával, és ezekbe a joghatóságokba történő adatkivitel esetén további védintézkedésekre nincs szükség. Azok az országok esetén (a teljes listát lásd http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), amelyek ilyen jóváhagyással nem rendelkeznek, az adatok kivitelére megfelelő jogalap szerint kerül sor, például az EU Bizottság által jóváhagyott szerződési záradékok beiktatásával vagy a hatályos jogi előírások által engedélyezett más jogalapoknak megfelelően.

4.5 Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti “Adatvédelmi kapcsolatfelvétel” űrlapon keresztül, ha szeretné látni azokat a specifikus biztonsági intézkedéseket, amelyeket a személyes adatok kivitelekor alkalmazunk.

Adattárolás

4.6 A személyes adatok megőrzésének időtartamát üzleti igényeink és a jogi követelmények határozzák meg. A személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azok az adott adatgyűjtési cél(ok)nak megfelelő adatkezelés szempontjából szükségesek, valamint bármely más jogos, hasonló célból. Bizonyos tranzakciós adatokat és levelezést például megőrizhetünk addig, amíg a tranzakcióhoz kapcsolódó jogi igények fennálnak, illetve az ilyen adatok megőrzésére vonatkozó törvények által előírt ideig. Ha a személyes adatokra már nincs szükségünk, akkor az adatokat visszavonhatatlanul névtelenítjük (és azokat további adatkezelés céljából megtarthatjuk) vagy pedig biztonságosan megsemmisítjük.

5 Az Ön jogai és kapcsolatfelvétel

Marketing

5.1 Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy személyes adatait marketing célokra ne használjuk fel. Időről időre tájékoztatjuk Önt, ha a személyes adatait bizonyos típusú marketingtevékenységekre szándékozzuk felhasználni, vagy ha szándékunkban áll bizonyos harmadik felek számára az Ön személyes adatait közzé tenni. Az ilyen célú adatkezelésre vonatkozólag Önt megilleti a tiltakozás joga, és ezt a jogot oly módon gyakorolhatja, hogy nem jelöl be bizonyos jelölőnégyzeteket a személyes adatok gyűjtésére használt űrlapokon. Ezt a jogot bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi “Adatvédelmi kapcsolatfelvéte” űrlap kitöltésével.

Az adatok frissítése

5.2 Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai pontosak legyenek. Ha Ön segíteni kíván nekünk ebben, akkor a megadott személyes adatok bármilyen változása esetén értesítsen bennünket erről az alábbi “Adatvédelmi kapcsolatfelvétel” űrlap kitöltésével.

Az Ön jogai

5.3 Ha bármilyen kérdése van a személyes adataink felhasználásával kapcsolatosan, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi “Adatvédelmi kapcsolatfelvétel/span>” űrlap kitöltésével. Bizonyos feltételek mellett Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy:

(a) részletesebben tájékoztassuk a személyes adatainak felhasználásáról;

(b) eljuttassuk Önnek a megadott személyes adatok másolatát;

(c) pontatlanság esetén frissítsük az általunk tárolt személyes adatokat (lásd az 5.2-es pontot);

(d) töröljük az összes olyan személyes adatot, amelyek kezeléséhez már nincs jogszerű alapunk;

(e) amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön ezt a hozzájárulását visszavonja és leállítsuk az ilyen célú adatkezelést (lásd a marketingre vonatkozólag az 5.1-es pontot);

(f) kifogást emeljen a jogos érdeken alapuló bármely adatkezelésre vonatkozólag, hacsak saját indoklásunk szerint az általunk végzett adatkezelés okai jelentősebbek az Ön adatvédelmi jogainál; és

(g) panasz kapcsán végzett vizsgálatok ideje alatt korlátozzuk az Ön adatainak felhasználását.

5.4 E jogok gyakorlása a közérdek védelme (például bűncselekmények megelőzése vagy felderítése) és a saját érdekeink védelme (például ügyvédi titoktartási kötelezettség fenntartása) érdekében bizonyos kivételeknek van alávetve. A fenti jogok bármelyikének gyakorlása esetén ellenőrizzük az Ön jogosultságát és kérésére a legtöbb esetben egy hónapon belül választ adunk.

5.5 Ha Ön nem elégedett a személyes adatainak felhasználásának módjával, vagy a fenti jogok bármelyikének gyakorlása esetén a tőlünk kapott válasszal, akkor jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi biztosnál.

Kapcsolatfelvétel

5.6 A tartózkodási helytől függően az ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően az Ön személyes adatait feldolgozó "adatkezelő" más lesz. Az egyes országokra vonatkozólag az adatkezelő fiókok listáját lásd itt.

5.7 Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi “Adatvédelmi kapcsolatfelvéte” űrlap kitöltésével.

6 Cookie (süti) szabályzat

6.1 A webhelyeinken süti fájlokat használunk. A sütik használatára vonatkozó bővebb információkhoz, kérjük, olvassa át a Cookie (süti) szabályzatot.

7 Az adatvédelmi nyilatkozat és a cookie szabályzat módosítása

7.1 A weboldalainkon megjelenített tartalom és a sütik használata a jövőben változhat, és ennek megfelelően az adatvédelemi nyilatkozat és a cookie szabályzatunk is időnként módosulhat. Ezen adatvédelmi nyilatkozat vagy a cookie szabályzat módosulása esetén a legutolsó módosítás időpontját feltüntető lenti dátumot frissítjük. Ha anyagi változásról van szó, akkor azt weboldalainkon egyértelműen jelezni fogjuk.

7.2 Ez az adatvédelmi nyilatkozat utoljára 2018. április 6-án módosult.

Függelék

Az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében, a személyes adatok felhasználását meg kell indokolni a néhány "jogalap" legalább egyike alapján, ami számunkra kötelezővé teszi minden egyes adatkezelési cél esetében a megfelelő jogalap meghatározását. „A személyes adatok felhasználása” szakaszban mindegyik felsorolt adatkezelési célnál megemlítjük azokat a jogalapokat, amelyekre az adott cél teljesítése érdekében az Ön személyes adatainak kezelésekor hagyatkozunk.

Az Ön személyes adatainak kezelését megindokló legfontosabb jogalapok a következők:

Beleegyezés: amely értelmében Ön hozzájárult ahhoz, hogy kezeljük az adatait (ebben az esetben Ön az ilyen adatkezelést egy hozzájárulási űrlap kitöltésével engedélyezte, és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk a lenti „Adatvédelmi kapcsolatfelvétel” űrlap kitöltésével.
Szerződésteljesítés: amely értelmében az Ön személyes adataira szükségünk van az Önnel való szerződés megkötéséhez vagy a már megkötött szerződés teljesítéséhez.
Jogi kötelezettség: amely értelmében nekünk szükségünk van az Ön adatainak kezelésére ahhoz, hogy eleget tegyünk a jogi kötelezettségeinknek.
Jogos érdek: amely értelmében az Ön személyes adatainak kezelését jogos érdekünk indokolja és az adatok kezelésének okai jelentősebbek az Ön adatvédelmi jogainál.
Jogi követelés: amely értelmében a személyes adatoknak Önnel, az MEU-val vagy egy harmadik féllel szembeni jogi igények bemutatása, védelme vagy feldolgozása érdekében van szükség.