MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Folyamatirányítási rendszer

Az ipari üzemek működtetése, megfigyelése és vezérlése folyamatkezelő rendszerek segítségével történik.

A PMSX®pro tervezésekor az a szempont volt a legfontosabb, hogy a szoftver képes legyen teljes mértékben megfelelni minden követelménynek az elérhetőségre, a hatékonyságra, a bővíthetőségre és a rugalmasságra vonatkozólag. Egy olyan harmonikusan felépített hardver-szoftver csomagot sikerült így kialakítani, amely valójában nem más, mint egy szabványos automatizálási elemekből álló finoman összehangolt eszközkészlet.

A folyamatvezérlő megoldás igazodik az erőmű folyamatszervezési struktúrájához. Mivel az erőműnek a specifikus vezérlési és automatizálási feladatokat ellátó különálló egységei vízszintes elrendeződés szerint vannak csoportosítva, ez maximális biztonságot, a lehető legjobb elérhetőséget és rugalmas bővítési lehetőségeket biztosít. Ily módon egy világosan strukturált, hierarchiába rendezett és áttekinthető erőműrendszer építhető fel. Az egyes folyamatok esetében kialakított redundancia-rendszereket a vezérlőrendszer nem iktatja ki.

Az erőmű hatékony üzemeléséhez és a karbantartási műveletek szabályozásához a PMSX®pro egy központosított formában biztosítja a globális konfigurációs és paraméterezési lehetőségeket az erőmű egésze felett. A dinamikus funkcionális ábrák meghívásának lehetősége valamint az adatoknak az akár kritikus üzemi körülmények között is megvalósított rendszeres naplózása és továbbküldése a kezelőszemélyzet számára világosan áttekinthetővé teszi a folyamatokat, és ennek következtében gyors és magabiztos reakciókat tesz lehetővé. A beépített Segítség funkció és a hatékony diagnosztikai, szimulációs és minőségbiztosítási eszközök az erőmű hatékony üzemeltetésekor nagyban elősegítik a kezelőszemélyzet munkáját.

Fontosabb jellemzők röviden

 • Osztott intelligenciájú rendszer-architektúra és tetszőlegesen méretezhető topológia
 • Maximális megbízhatóság és elérhetőség – akár 99.9%-os erőműi elérhetőség
 • Aktív és passzív redundancia egészen a legalsóbb szintekig
 • Biztonságos és prioritást élvező folyamatirányítás
 • Naplózott adatok továbbítása a VGB-R 170 C szerint
 • Dinamikus funkcióhívás közvetlenül a folyamatirányítási grafikus objektumok segítségével
 • Kiemelkedő hatékonyságú archiválási funkciók
 • Riasztások kezelése intelligensen és időbeli sorrend alapján
 • Időbélyegzés az osztott bemeneti modulcsoportoknál
 • Bemenetek figyelése a rövidzárlatok és megszakadt áramkörök észleléséhez
 • Automatikus biztonsági mentés és visszaállás funkció
 • Átfogó vagyontárgy-kezelő eszközök (CAM)
 • Kipróbált és szabványos technológia
 • Az erőműi rendszer üzem közben is bővíthető
 • Biztonságos kapcsolódás más hálózatokhoz és tűzfallal levédett távoli hozzáférés